Trận mưa sao băng này có tâm điểm là chòm sao Bootes, tuy nhiên nó được gọi là Quadrantids do được đặt theo tên một chòm sao cũ là chòm sao Quadrans Muralis.

Để quan sát hiện tượng này, người quan sát chỉ cần dùng mắt thường, không cần đến sự trợ giúp của bất cứ dụng cụ thiên văn nào. Tuy nhiên, chỉ có thể quan sát được hiện tượng này nếu thời tiết tốt, trời quang mây...

K.Vy