Trong đó có MicroDragon là vệ tinh do các nhà khoa học Việt Nam chế tạo, đã được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa tại bãi phóng thuộc nhóm đảo Kyushu và Okinawa ở phía Nam Nhật Bản. 

Sự kiện này đánh dấu Việt Nam đang dần làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh bởi chính đội ngũ kỹ sư và các nhà khoa học Việt Nam.


K.H