Tại New Delhi, Ấn Độ - trụ sở chính của Viện hàn lâm Khoa học sáng tạo thế giới, Hội đồng Khoa học của Viện hàn lâm Khoa học sáng tạo thế giới (Academician of World Creativity Science Academy - WCSA) đã họp và bầu chọn GS Hoàng Quang Thuận, thành viên Hội đồng Giáo sư Đại học Kỷ lục thế giới (WRU), Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là Viện sĩ chính thức của Viện hàn lâm Khoa học Sáng tạo thế giới.

Viện hàn lâm Khoa học sáng tạo thế giới (WCSA) có 28 quốc gia thành viên, trong đó có các cường quốc về khoa học, công nghệ như Nga, Hoa Kì, Nhật Bản, Ấn Độ… WCSA có văn phòng đại diện đặt tại năm châu lục: châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Úc và châu Phi.

PV