Theo đó, Hội nghị sẽ diễn ra trong các ngày 22 – 23/9 tại Hà Nội với chủ đề “SEMI Việt Nam 2015 - sứ mệnh liên kết kinh doanh ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam”. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp Việt Nam và khoảng 35-40 doanh nghiệp, trường đại học, nhà đầu tư nước ngoài.

Hội nghị là cơ hội giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài  trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển ngành sản xuất bán dẫn trong nước.

K. Vy