Điều này chứng tỏ, tin tặc vẫn tiếp tục tập trung vào các thiết bị di động chạy hệ điều hành phổ biến này. Đáng chú ý là hầu hết các chương trình độc hại này đều nhắm đến thông tin tín dụng và tài chính của người dùng.

Để tránh “dính” phần mềm độc hại, các chuyên gia Kaspersky Lab khuyến nghị người dùng không kích hoạt tùy chọn cho phép cài đặt ứng dụng từ một nguồn thứ ba, chỉ cài đặt ứng dụng từ những nguồn chính thức, cẩn thận xem kỹ các quyền mà ứng dụng yêu cầu khi cài đặt và sử dụng phần mềm bảo mật cho thiết bị di động

H.T.