Tiến sĩ Nicolas L'Heureix và Tiến sĩ Todd McAllister, Công ty Kỹ thuật mô Cytograft (Navato, California, Mỹ), đã mô tả những thí nghiệm ban đầu của họ trên tạp chí y học The New England như sau: Đầu tiên, họ trích tế bào từ da và mạch máu người mắc bệnh thận giai đoạn cuối.

Tiếp theo, họ đưa tế bào của từng người vào từng ống nghiệm riêng biệt và nuôi dưỡng tế bào thành mạch máu. Sau khi chắc chắn những mạch máu từ ống nghiệm này an toàn, các nhà nghiên cứu sẽ cấy chúng vào bệnh nhân.

Hiện nay, kỹ thuật này đã được thực hiện trên 6 bệnh nhân đầu tiên. 

Mạch máu trong phòng thí nghiệm của người này không phát huy tác dụng ở người khác. Một bệnh nhân dùng mạch máu này trong 13 tháng cho tới khi được ghép thận. Các bệnh nhân còn lại không gặp phải vấn đề gì từ mạch máu tái tạo này.

Theo các nhà nghiên cứu, những kết quả ban đầu đó cho thấy rằng ứng dụng mới này là rất khả thi, giúp ích cho những người có vấn đề về mạch máu

Lê Hiếu (theo WebMD)