Cảnh sát giao thông Singapore vừa đưa vào ứng dụng công nghệ sử dụng cảm biến vân tay đa phổ để xác định các thông tin cá nhân của người nộp hồ sơ thi sát hạch lái xe thông qua thông qua một quy trình công nghệ điện tử có tên gọi Biết Khách hàng của bạn (eKYC).

Cảnh sát giao thông Singapore đã đặt hàng Tập đoàn HID Global xây dựng và phát triển công nghệ eKYC và đưa vào thí điểm sử dụng tại 3 Trung tâm sát hạch lái xe. 

Theo đó, các kiosk được lắp đặt ở Trung tâm sát hạch lái xe nói trên để cho cá nhân có nhu cầu thi sát hạch chỉ cần đăng ký qua việc quét vân tay và được chấp nhận khi vân tay phù hợp với các thông tin trên thẻ căn cước công dân hoặc giấy phép lao động, nếu là người nước ngoài.

Tốc độ và năng suất đã được cải thiện đáng kể bằng việc sử dụng cảm biến Lumidigm với công nghệ ảnh đa phổ so với quy trình xem xét hồ sơ dựa trên giấy tờ trước đây. 

Đồng thời, ứng dụng công nghệ này cũng giúp làm giảm thiểu các nguy cơ về hồ sơ giả mạo. Trước đây, để nộp hồ sơ thi sát hạch lái xe ở Singapore thường mất nhiều thời gian và nhân lực cho lực lượng Cảnh sát giao thông Singapore. Trong một ngày, Cảnh sát giao thông Singapore có thể tiếp nhận được từ 500-700 hồ sơ đăng ký, tiết kiệm được hơn 1.500 giờ lao động/tháng.

Cảnh sát giao thông Singapore hiện đang quản lý hơn 2 triệu bằng lái xe và sẽ tiếp tục theo dõi việc sử dụng công nghệ nói trên để đưa ra đánh giá và có thể nhân rộng sang các lĩnh vực quản lý khác thuộc chức trách của Bộ Nội vụ Singapore.

PV