Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ khởi công xây dựng vào năm 2014, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa triển khai. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Phạm Công Tạc khẳng định, việc lùi thời điểm khởi công dự án nhằm giúp Việt Nam có được sự chuẩn bị kĩ lưỡng để vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả.

“Ngay cả những nước phát triển, việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũng là vấn đề vô cùng gian khó. Việt Nam chưa hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, do đó phải chuẩn bị đầy đủ cả về khía cạnh pháp lí, lựa chọn địa điểm, nguồn nhân lực…” - Thứ trưởng Tạc nói.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc khẳng định, việc lùi thời điểm khởi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là bước đi thận trọng. 

Ông Hoàng Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử cũng nhấn mạnh: “Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong bối cảnh thiếu điện, cần đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tiến độ khởi công xây dựng nhà máy điện Ninh Thuận không gây ảnh hưởng gì tới kế hoạch cung cấp điện hiện nay. Những nước mới bắt đầu phát triển điện hạt nhân như Việt Nam cần ít nhất 15 năm chuẩn bị. Việt Nam không nên quá nóng vội”.

Hiện nay, phía Nga đã làm xong báo cáo khả thi dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gửi về Cục an toàn bức xạ hạt nhân để thẩm định. Sau khi Hội đồng nhà nước thẩm định xong sẽ báo cáo Chính phủ. Lộ trình triển khai cụ thể sẽ do Chính phủ quyết định.

K. Vy