Sự kiện KH&CN quan trọng này nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối, chuyển giao công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đưa khoa học và công nghệ vào thực tiễn phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo 2020”.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, tạo môi trường pháp lý thuận lợi và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; hoạt động khởi nghiệp và đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Định hướng này đã được cụ thể hóa thành các chương trình hành động của Chính Phủ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu khai mạc.

“Những năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng bộ ban, ngành, địa phương thúc đẩy sự tham gia chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo thông qua hoạt động các sàn giao dịch công nghệ, chợ công nghệ thiết bị, ngày hội khởi nghiệp, hỗ trợ với từng mô hình cụ thể. Những hoạt động này đã và đang góp phần hiệu quả trong phát triển thị trường khoa học công nghệ, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội” - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Tùng, không chỉ là một hoạt động mang tầm vóc quốc gia về khoa học và công nghệ, thông qua các hoạt động chính tại Tuần lễ thể hiện được tầm quan trọng và tính cấp thiết trong bức tranh toàn cảnh về hoạt động kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Tuần lễ “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020” góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp và các tổ chức ở địa phương, qua đó góp phần thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà khoa học ứng dụng kết quả của mình vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách thiết thực.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan phát biểu.

Cũng tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu, việc ứng dụng khoa học công nghệ giúp nền nông nghiệp giảm phụ thuộc vào thiên nhiên, tìm cơ hội phát triển trong khó khăn. Chính vì vậy, Tuần lễ năm nay sẽ là cầu nối giữa nhà nghiên cứu, nhà nông dân và doanh nghiệp, tạo nên hệ sinh thái kết nối đổi mới công nghệ, đem lại giá trị hữu ích cho cộng đồng.

Thứ trưởng cho rằng, để tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sự phát triển của nông nghiệp và phát triển nông thôn cần tập trung thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ, trong đó, phát triển và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ số trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ thông minh để thúc đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam; khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo, tư duy thị trường hóa, thị trường khoa học công nghệ, tạo điều kiện cạnh tranh, huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế.

Ông Andrew Barnes - Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam bày tỏ sự vinh dự khi được tham gia Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020.

Tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động đổi mới công nghệ và thương mại hóa công nghệ năm 2020

Tuần lễ diễn ra với nhiều hoạt động, gồm các hội thảo, trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ, chợ công nghệ thiết bị Việt Nam và triển lãm quốc tế công nghệ nông lâm nghiệp, ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Có hơn 1.000 công nghệ được trình diễn tại tuần lễ “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Nhiều công trình, sáng chế được giới thiệu để tìm kiếm và chuyển giao cho doanh nghiệp. Hàng trăm chuyên gia công nghệ, sở hữu trí tuệ tham dự nhằm tư vấn công nghệ và quy trình kỹ thuật, kết nối tài chính, tìm ra giải pháp, hướng phát triển chung cho mô hình sản xuất. 

Tại Tuần lễ này, còn có buổi tổng kết chương trình phát triển thị trường Khoa học Công nghệ giai đoạn 2015- 2020. Bên cạnh đó, 16 doanh nghiệp trong nước có thành tích trong hoạt động đổi mới và thương mại hóa công nghệ, nâng cao giá trị kinh tế đã được vinh danh.

Thái Hoàng