Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên và Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) vừa tổ chức Khai trương Điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng chia sẻ, điểm kết nối sẽ là nơi tạo ra tính lan tỏa, tác động và kết nối kịp thời giữa trường đại học, cơ quan nghiên cứu với doanh nghiệp, tổ chức KH&CN; là nơi để tổ chức các hoạt động tư vấn, đánh giá, lựa chọn, liên kết, hợp tác ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu, các công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao và bền vững cho tỉnh Thái Nguyên nói riêng, khu vực Trung du miền núi phía bắc và cả nước nói chung.

Hiện nay, trên cả nước đã có 9 Điểm kết nối cung - cầu công nghệ đại diện cho các vùng địa phương. Các Điểm kết nối tuy mới được thành lập nhưng bước đầu đã thực hiện hiệu quả trong việc xúc tiến hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ.

Nhật Uyên