Ngày 7/3, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức họp báo công bố Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu chung đến năm 2020 là phát triển CNTT thành phố Hà Nội đi đầu trong cả nước, hướng tới xây dựng xã hội thông tin theo các lĩnh vực: xây dựng, phát triển hạ tầng CNTT tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin; xây dựng thành phố điện tử với công dân điện tử, chính quyền điện tử, doanh nghiệp, giao dịch và thương mại điện tử…

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở TT&TT cho biết, tổng vốn đầu tư cho phát triển CNTT khoảng 59.558 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến nguồn ngân sách Nhà nước là 8.033 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa là 51.505 tỷ đồng...

Ngọc Yến