Qua điều tra, phát hiện trang web này được đăng ký sử dụng bởi một cá nhân ở Đông Phú, Đồng Hới, Quảng Bình.

Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã đề nghị Sở TT&TT Quảng Bình xử lý kịp thời sai phạm này theo hướng có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật

H.T.