Cây Macadamia.

Dầu Mắc-ca có 87% là axit béo không no, trong đó có nhiều chất mà cơ thể con người không tự tổng hợp được. Hàm lượng protein trong nhân là 9,2%, bao gồm 20 loại axit amin, trong đó 8 loại axit amin hết sức cần thiết cho cơ thể…

Từ năm 2002, Đắk Lắk đã đưa cây Mắc-ca vào trồng thử nghiệm ở Viện KHKT Nông - Lâm nghiệp Tây Nguyên (xem ảnh) và huyện Krông Năng… Dù mới cho quả bói, nhưng mỗi cây đã cho năng suất 4-5 kg hạt, có cây tới 7kg.

Theo các chuyên gia từ năm thứ 12 trở đi, mỗi ha trồng mật độ 300 cây sẽ cho năng suất khoảng 3.000kg hạt, tương đương 1 tấn nhân. Hiện nay nhu cầu nhân Mắc-ca của thế giới rất cao, nhưng chỉ mới đáp ứng được, nên giá Mắc-ca cũng khá cao 25 USD/kg nhân. Tính ra trồng 1ha Mắc-ca một năm cho thu nhập trên 400 triệu đồng.

Mắc-ca đang mở ra một hướng mới trong phát triển kinh tế cho hiệu quả cao ở Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên

Gia Bảo