Theo PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, Viện CNMT&NL Đại học Sài Gòn được Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh cấp phép thành lập nhằm triển khai các hoạt động KH&CN, áp dụng tiến bộ KH&CN để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế liên quan đến ngành nghề đào tạo của trường là Khoa Khoa học môi trường, thực hiện dịch vụ KH&CN trong lĩnh vực CNMT&NL, đáp ứng các nhu cầu của xã hội.

PGS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh và PGS.TS Phạm Hoàng Quân cùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Viện CNMT&NL Đại học Sài Gòn.

Viện có chức năng hoạt động trong lĩnh vực KH&CN như nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng những kết quả nghiên cứu các lĩnh vực CNMT&NL và tái tạo tài nguyên; các dịch vụ KH&CN; sản xuất - thử nghiệm, kinh doanh - sản xuất kinh doanh: các sản phẩm là kết quả nghiên cứu; hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.

Tại buổi lễ, Viện CNMT&NL Đại học Sài Gòn đã ký Biên bản ghi nhớ chính thức với Tập đoàn Uni San Pol Co., Ltd và Công ty cổ phần Công nghệ ANZ nhằm cùng nhau thúc đẩy hợp tác, thực hiện các dự án xử lý nước thải tập trung tại Việt Nam.

Phú Lữ