Theo Sách trắng Internet, Việt Nam hiện có trên 31 triệu người dùng Internet, chiếm 35,49% dân số. Số lượng tên miền .vn là 220.970 tên miền, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 172%/năm, tăng 416 lần so với năm 2000. Việt Nam cũng đã có sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng địa chỉ IP được cấp phát, từ 16.896 địa chỉ IPv4 vào năm 2000 lên 15.549.184 địa chỉ IPv4 vào tháng 10/2012.

Việt Nam là quốc gia sở hữu địa chỉ IPv4 ở mức cao, đứng thứ 25 thế giới, thứ 8 khu vực châu Á và đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á

H. Ly