Riêng tổng đài 1900XX có 3 đầu số đã bị các doanh nghiệp xử lý, trong đó VinaPhone xử lý 2 và Viettel xử lý 1 đầu số. Cũng theo Cục ATTT, về tấn công mạng, qua theo dõi và nắm thông tin từ một số đơn vị như Ban Cơ yếu Chính phủ, tấn công mạng so với ngày bình thường đã giảm, các hình thức khác không đáng kể.

Ngoài ra, Cục ATTT cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chặn các thông tin xấu, thông tin độc hại trên mạng internet.

H.T.