Súng máy với sức hủy diệt ghê ghớm

Súng máy M2-QCB

Súng Sig MCX Rattler thiết kế mỏng, có thể gập lại

Súng máy tự động M3P gắn trên trực thăng

Súng bán tự động SKO-BULL

Đạn súng trường cao cấp

minh NG