Nghiên cứu kết luận, nhiều người có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bạn trên Facebook. Nhưng, tính trung bình, người ta chỉ có thể thật sự có 4 bạn tâm giao trong danh sách bạn bè rất dài kia.

Robin Dunbar-giáo sư tâm lý học phát triển tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu mối quan hệ giữa người có nhiều bạn Facebook và người chỉ có vài bằng hữu thực thụ.

Ông phát hiện ra có rất ít sự tương quan giữa những người có nhiều bạn trên mạng xã hội và sự tin tưởng nhau, hoặc thậm chí thường xuyên nói với nhau.

Theo nghiên cứu, trung bình một người có khoảng 150 bạn trên Facebook. Nhưng chỉ có khoảng 14 người trong số đó bày tỏ tình cảm với bạn dù mọi chuyện đúng sai xảy ra. Chỉ có khoảng 27% bạn Facebook là bạn thật sự.

“Có sự hạn chế về mặt nhận thức đối với độ bao phủ của mạng xã hội mà ngay cả lợi thế của phương tiện truyền thông xã hội khó có thể vượt qua”, giáo sư Dunbar viết.

“Trong đời sống thực, nó sẽ phản ánh thực tế này với sự thực kia, tức là trái ngược với bình thường, những mối quan hệ bạn bè chí ít cần phải gặp mặt trò chuyện, tâm sự để duy trì”, ông Dunbar giải thích.

Ngọc Bích