Ngày 20/10, tại Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tiến hành Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quyết định của UBND thành phố về công tác quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, là một trong những địa phương được phủ sóng điện thoại di động sớm nhất cả nước với 100% số quận, huyện, thị xã trên địa bàn đều có sóng điện thoại di động. Đến thời điểm này, Hà Nội có hơn 4.400 trạm thu phát sóng thông tin di động đã được xây dựng song mới chỉ có 10,4% được cấp giấy phép.

Thành phố mới có trên 800 trạm trạm thu phát sóng thông tin di động dùng chung cơ sở hạ tầng như cột ăng ten, nhà trạm...trên nguyên tắc đàm phán giữa các doanh nghiệp viễn thông. Một số địa phương như các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, quận Đống Đa, từ năm 1999 đến nay chưa có trạm trạm thu phát sóng thông tin di động nào được cấp phép xây dựng.

Để công tác quản lý, cấp phép xây dựng đối với các trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn Thủ đô đạt hiệu quả cao hơn, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản chính thức về tác động, ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm thu phát sóng thông tin di động đến sức khoẻ con người. Bộ cũng cần phân cấp, phân quyền cho các Sở Thông tin và Truyền thông có đủ phương tiện và năng lực có thể chủ động trong việc thực hiện đo kiểm định trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn được giao quản lý

Hải Châu