Qua xem xét đơn của bà vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo. Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương có Văn bản số 330/BTCD- XLĐ hướng dẫn bà như sau: Về nội dung khiếu nại đề nghị UBND thị xã Tân Uyên xem xét trả lại diện tích 3.202m² đất do chính quyền địa phương mượn xây dựng trường học tại khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Ngày 08/5/2015, UBND thị xã đã có Văn bản số 4202/UBND- TD trả lời đơn khiếu nại của bà. Qua thẩm tra xác minh, phần diện tích đất 3.202m² được gia đình bà Tuyết hiến tặng cho Nhà nước để xây dựng trường học vào năm 1976. 

Ngày 02/6/1995, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Vĩnh Hiệp. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2014 về thi hành Luật Đất đai thì trường hợp xin lại đất đã hiến của bà Tuyết nêu trên là không có cơ sở giải quyết. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh gia đình bà hiện nay gặp khó khăn, trước đây gia đình đã có công hiến đất, UBND đã chấp thuận giao đất trong khu tái định cư phường Tân Hiệp cho gia đình bà. 

Nếu không đồng ý với văn bản trên, bà Tuyết có đơn gửi UBND thị xã Tân Uyên để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Về nội dung tố cáo, đề nghị bà Tuyết viết lại đơn. Nội dung nêu rõ người bị tố cáo (cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo) và cung cấp những chứng cứ kèm theo đơn tố cáo gửi đến người có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Ban PL-BĐ