Sau khi Báo CAND có bài phản ánh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo UBND TP Đà Lạt kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng trên. 

Bãi giữ xe ngầm trung tâm Đà Lạt đóng cửa từ đầu năm 2018.

Theo đó, UBND TP Đà Lạt đề nghị Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nguyễn Kim Đà Lạt hỗ trợ cho mượn tạm một phần diện tích tầng hầm bãi xe ngầm đường Nguyễn Thị Minh Khai để thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị của thành phố. 

Khi dự án Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Đà Lạt triển khai, UBND TP Đà Lạt sẽ hoàn trả mặt bằng để đơn vị thi công đảm bảo tiến độ.

KHẮC LỊCH