Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên có văn bản trả lời ông như sau: Hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học của ông được lập theo Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23-02-2000 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 17/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 05-7-2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Trường hợp của ông tại thời điểm lập hồ sơ năm 2003, hồ sơ chưa có giấy tờ chứng minh ông có thời gian tham gia kháng chiến tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học trong chiến tranh Việt Nam. Căn cứ Điều 49 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15-5-2013 của Bộ LĐTB&XH quy định Sở LĐTB&XH có trách nhiệm kiểm tra hoàn tất hồ sơ trước khi di chuyển.

Do đó, Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên chưa thực hiện việc di chuyển hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đối với ông.

Để đảm bảo quyền lợi của người có công và công tác quản lý, tiếp nhận hồ sơ, Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn và đề nghị ông cung cấp bổ sung hồ sơ giấy tờ chứng minh có thời gian tham gia kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học trong chiến tranh Việt Nam theo quy định.

Ban PL-BĐ