Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị Cảnh sát PCCC Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Đắk Lắk , Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập năm 2014, đã báo cáo tóm tắt thực trạng và đề xuất một số giải pháp đảm bảo nhu cầu cấp bách cho hoạt động của đơn vị...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Cảnh sát PCCC cả nước trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, để có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn còn tồn tại, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH và tổ công tác liên ngành tiếp tục hoàn thiện báo cáo khảo sát Đề án 1110/QĐ-TTg của Chính phủ để báo cáo các cấp tổ chức Hội nghị sơ kết trong thời gian tới...

Chủ động căn cứ vào nhu cầu quy hoạch, chiến lược, chiến thuật chữa cháy để tham mưu với Bộ đề nghị các địa phương lập quy hoạch mạng lưới hạ tầng chữa cháy để trong quá trình quy hoạch tổng thể phát triển đô thị hoá.

Chú trọng xã hội hoá công tác PCCC để tạo nguồn lực phát triển. Căn cứ vào luật đầu tư công, đề xuất đầu tư trung hạn theo quy hoạch được duyệt và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên...

Minh Hiền