Thắp nén hương thơm trước tượng đài các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sỹ CAND - Những người đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc qua các thời kỳ và hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Bộ Công an nhằm giáo dục truyền thống, nhắc nhở cho thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND hôm nay về trách nhiệm tiếp bước cha, anh; rèn luyện tinh thần quả cảm, vì nước quên thân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia và bia liệt sĩ CAND.

Sau khi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm hơn 14.000 anh hùng, liệt sĩ lực lượng CAND Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc tại bia liệt sỹ CAND, Đoàn cũng đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc; tượng đài Bác Hồ; tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng; Bia tưởng niệm Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam và thăm khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương cục miền Nam. Đây là địa danh lịch sử, là căn cứ địa, là niềm tự hào của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tuyết Nhung – Phạm Công