Tỉnh Đắk Lắk có chung 73 km đường biên giới với huyện Cô  Nhek - tỉnh Mon Dul Ki Ri - vương quốc Campuchia.  Nhìn chung, hiện nay, Công an tỉnh Mon Dul Ki Ri và Công an các huyện, xã của tỉnh này còn rất nhiều khó khăn.

Cán bộ CA tỉnh Đắk Lắk và CA tỉnh Mon Dul Ki Ri – Campuchia cùng đưa tôn lợp vào nhà kho.

Chia sẻ khó khăn với Công an tỉnh Mon Dul Ki Ri, trong đợt này, bên cạnh trao đổi một số vấn đề liên quan các hoạt động hợp tác giữ gìn ANTT trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh, Công an tỉnh Đak Lak đã tặng quà, hỗ trợ vật liệu xây dựng như: tôn lợp, xi măng, lưới rào B40 tổng giá trị hơn 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Mon Dul Ki Ri, Công an huyện Cô Nhek và đồn Cảnh sát ở hai xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn là Srê Hui và Nong Khơ Lưk của huyện Cô Nhek để các đơn vị làm một số công trình phục vụ cho việc giữ gìn ANTT trên địa bàn.  

Như vậy, tính đến nay, cùng với các hoạt động đi thăm, giao lưu, khám bệnh, phát thuốc điều trị miễn phí cho nhân dân một số xã vùng sâu của tỉnh Mon Dul Ki Ri – Campuchia, Công an tỉnh Đắk Lắk  cũng đã hỗ trợ cho Công an các cấp ở tỉnh Mon Dul Ki Ri xây dựng các công trình phục vụ làm việc tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng, giúp các đơn vị của bạn giảm bớt khó khăn trong công tác, góp phần tăng cường hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Công an và nhân dân hai tỉnh.

Nguyễn Trọng