Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đại hội Đảng bộ Trường Văn hóa I lần thứ XVI,  nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nhất trí thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Văn hóa I lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ  và những chỉ tiêu quan trọng của đại hội lần thứ XVI nhiệm kì 2015 – 2020; thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ  nhiệm kỳ 2010 – 2015; thảo luận,  đóng ý kiến có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt nam.

Đ/c Trung tướng Bùi Bá Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Bùi Bá Định, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Trường Văn hóa I đã đạt được trong nhiệm kỳ XV vừa qua, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế của Đảng bộ và yêu cầu Đại hội thảo luận và đề ra các biện khắc phục tồn tại thiếu sót trong thời gian tới. Đặc biệt là tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở vật chất hậu cần kĩ thuật nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo học sinh nhỏ tuổi người dân tộc thiểu số và đào tạo văn hóa trung học phổ thông cho học sinh nhỏ tuổi  thuộc Bộ An ninh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạng toàn diện. 

Đ/c Trung tướng Bùi Bá Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Trường văn hóa I nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đã bầu ra 09 đồng chí đảng viên tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đạo đức đại diện cho 98 đảng viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Văn hóa I khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu ra 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ Nhà trường đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX.

Trần Duy