Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.

Đoàn chủ tịch đại hội.

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác Công an; công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Đảng bộ và lực lượng Công an toàn tỉnh; chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến ANCT và TTATXH…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa VI, nhiện kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn chú trọng lãnh đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, kết hợp mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua trong toàn lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đánh giá cao những thành tích Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời nhấn mạnh một số mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Sóc Trăng khóa VI, nhiệm kỳ 2015 -2020 ra mắt Đại hội.
Văn Đức