Dự Đại hội còn có đồng chí Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng.

Thứ trưởng Trần Việt Tân phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng nhiệm kỳ I (2011-2015) nêu rõ: Hải Phòng là một trọng điểm về công tác PCCC nhưng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác PCCC trên địa bàn TP còn nhiều bất cập, nhận thức về PCCC của những người đứng đầu các doanh nghiệp và nhân dân còn hạn chế, lực lượng PCCC mỏng, hiệu quả hoạt động không cao, thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ PCCC. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu còn thiếu thốn.

Tuy vậy toàn Đảng bộ đã một lòng đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ PCCC trên mọi mặt, mọi lĩnh vực góp phần hạn chế các vụ cháy và thiệt hại do các vụ cháy gây ra.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Báo cáo chính trị cũng xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới (2015-2020).

Phát biểu tại đại hội thay mặt Đảng ủy Công an trung ương và Bộ Công an Thượng tướng Trần Việt Tân biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Cảnh sát PCCC Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu tại Đại hội.

Về thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Trần Việt Tân yêu cầu Đảng bộ PCCC Hải Phòng cần tập trung vào các mặt công tác: Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy hơn nữa qui chế dân chủ, nâng cao trách nhiệm trong phê bình và tự phê bình, củng cố tăng cường, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường phát triển Đảng viên trẻ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy Công an trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP…

Thứ trưởng Trần Việt Tân, đại diện lãnh đạo TP cùng các đại biểu dự Đại hội.

Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND, TP chỉ đạo trên lĩnh vực PCCC, “lấy phòng ngừa là chính”, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCCC.

Văn Thịnh