Dự Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía khách mời có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Phó Ban tổ chức Trung ương...

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự Đại hội.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và các đại biểu tham dự Đại hội thành kính dâng hương, hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Đại hội.

Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy CATW, Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì Đại hội. Dự Đại hội có đại diện Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Đảng bộ CATW, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục HCKT...

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đảng ủy Tổng cục HCKT Trung tướng Lê Văn Minh phát biểu khai mạc Đại hội, nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục HCKT  lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong thời điểm  toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2015; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ CATW. Trung tướng Lê Văn Minh nhấn mạnh: Kết quả và sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục HCKT lần thứ IX sẽ đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015- 2020; là định hướng cho sự phát triển của lực lượng HCKT CAND trong thời kỳ mới.

Trung tướng Bùi Văn Thành , Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật,  nhiệm kỳ 2015-2020.

Trung tướng Vũ Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Tổng cục HCKT, nhiệm kỳ 2010- 2015, nêu rõ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện khẩu hiệu hành động của CAND "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", trong suốt nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã đã chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn; đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ các chủ trương, chính sách và biện pháp cụ thể; tạo chuyển biến trong công tác HCKT phục vụ nhiệm vụ chính trị toàn lực lượng;  tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Tổng cục phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương khắc phục khó khăn, đảm bảo các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên cũng như đột xuất của toàn lực lượng CAND.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật được chú trọng. Việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, của Đảng ủy CATW thành chương trình, kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, đã thống nhất nhận thức và hành động nâng cao hiệu quả công tác. Việc đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng cục, nhiệm kỳ 2010-2015 đi vào thực chất, có hiệu quả, kỷ cương, trách nhiệm được nâng lên rõ rệt. Hoạt động của các đoàn thể quần chúng và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí sôi nổi thi đua vì an ninh Tổ quốc....

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã thống nhất với mục tiêu tổng quát, xây dựng Đảng bộ Tổng cục HCKT trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác HCKT CAND đáp ứng cao nhất yêu cầu chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy CATW, Phó Bí thư Đảng ủy CATW Thượng tướng Đặng Văn Hiếu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng cục HCKT trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua; tin tưởng, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng cục HCKT tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích, phát triển tiềm lực HCKT đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng của toàn lực lượng.

Thời gian tới, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu Đảng bộ Tổng cục HCKT thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ, lãnh đạo, toàn diện các mặt công tác, có nhiều đổi mới từ nhận thức đến hành động cụ thể, chủ động đảm bảo các yêu cầu công tác chiến đấu, thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu bày tỏ nhất trí cao với các giải pháp của Đảng bộ Tổng cục đề ra và nhấn mạnh, Đảng bộ phải thực sự lãnh đạo toàn diện các mặt công tác HCKT, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về HCKT. Chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về công tác HCKT , từ đó làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy CATW, Tổng cục HCKT về công tác HCKT. Tiếp tục đổi mới công tác HCKT đáp ứng trong tình hình hiện nay, khai thác nguồn đảm bảo các yêu cầu công tác.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Hết sức quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên yên tâm hoạt động có hiệu quả, không có suy thoái về tư tưởng chính trị , tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI)“một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thường xuyên và lâu dài.

Hiếu Quỳnh