Báo cáo chính trị Đảng bộ Công an tỉnh nêu rõ: trong nhiệm kỳ 2010-2015, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2010-2015.

Ban chấp hành Đảng bộ Công an Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt tại Đại hội.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục thực hiện cụ thể hóa các Nghị quyết và Chỉ thị về Chiến lược bảo vệ ANQG trong tình hình mới, về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp.

Đại hội đã lựa chọn và bầu 20 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI.

Kiều Hảo - Diệu Thúy