Đến dự có các đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Tấn Việt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Phạm Đình Cự, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND...

Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ Công an Phú Yên lần thứ VII.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Phú Yên đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên, tập trung chỉ đạo thực hiện xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ Công an Phú Yên trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo Đảng bộ Công an Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục tăng cường đoàn kết, vượt khó, phát huy trí tuệ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm gắn với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và TTATXH, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công an Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 25 đồng chí và 17 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên.

Hữu Toàn