Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự…

Trong 5 năm đã điều tra làm rõ 512 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 76,6%. Phát hiện, bắt giữ 190 vụ liên quan đến ma tuý; 188 vụ cờ bạc; 26 vụ mại dâm; 79 đối tượng có lệnh truy nã; triệt phá 161 ổ, nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội.

Trong nhiệm kỳ đã tổ chức kết nạp 46 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Hằng năm, Đảng bộ Công an thành phố đều xếp loại Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đại hội đã đề ra mục tiêu và những nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác Công an, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố”; phấn đấu điều tra, làm rõ trên75% các vụ phạm pháp hình sự, 95% các vụ trọng án; không để phát sinh các ổ, nhóm, tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội.

Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh hằng năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%; phấn đấu đạt chỉ tiêu kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 đồng chí.

Minh Ánh