Đại hội đã kiểm điểm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Tổng cục; đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn trong thời gian tới.

Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục HCKT nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.

Ghi nhận những công lao đóng góp cho tổ chức công đoàn các cấp, Công đoàn Tổng cục HC-KT có 4 Công đoàn cơ sơ được Chủ tịch nước trao tặng 1 Huân chương lao động hạng Nhì và 3 Huân chương lao động hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Tổng cục HCKT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí.

Thanh Xuân