Đến dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban ngành đoàn thể tỉnh cùng CBCS trong lực lượng Công an Hậu Giang.

Tại lễ phát động, Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: “Cuộc vận động là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”. 

Ban chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Hậu Giang ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động.

Vì vậy, mỗi CBCS Công an tỉnh Hậu Giang phải thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa; có ý thức nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp nhằm xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt”.

Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiến hành ký giao ước thực hiện Cuộc vận động.

M.Phúc - H.Xuyên