Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao những kết quả mà lực lượng CAND đã triền khai thực hiện trong 2 năm qua; trong đó nhiều thành tựu, kết quả nổi bật và có điểm khác biệt với các đơn vị khác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu kết luận hội nghị

Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã hết sức chủ động trong chỉ đạo, điều hành; pháp quy hoá được các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương để toàn ngành cùng thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Công an và toàn lực lượng CAND cũng đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn ngành và đối với quần chúng nhân dân, mang lại điểm sáng với nhiều đợt thi đua phong phú, sâu rộng.  Từ đó, hình thành được phong cách, tiêu chí của người CAND là “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

“Điểm ấn tượng thứ ba là nhiều mô hình, cách làm hay đã thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn công việc, cuộc sống, và các mô hình không hề lặp lại mà tuỳ thuộc từng đơn vị, địa phương có cách ứng biến linh hoạt để xây dựng, áp dụng cho phù hợp, huy động từng CBCS tham gia. Qua đó tạo sự lan toả đến nhân dân và tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an – điều mà ít ngành làm được”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Thanh Long đánh giá.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng kết quả, thành tích mà lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Bày tỏ nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm do Thường trực Ban Chỉ đạo nêu ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh thêm một số nội dung để Công an các đơn vị, địa phương tham khảo, nghiên cứu, nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong thời gian tới.

Hội nghị thảo luận dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đào Gia Bảo

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp xác định rõ vai trò, vị trí của công tác đảng, công tác chính trị trong CAND, trong đó thực hiện Cuộc vận động, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở kết quả 2 năm thực hiện, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần đánh giá nghiêm túc những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. “Chú trọng xây dựng các mô hình, phần việc, khẩu hiệu hành động dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với từng lực lượng, đơn vị; xây dựng những bộ chỉ số để đánh giá và lượng hoá được kết quả thực hiện, gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hàng ngày” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.


Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Chú trọng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, tự nhận diện, chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, người lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương; vai trò của cơ quan tham mưu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Đưa nội dung nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện vào sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ; coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ và bình xét các danh hiệu thi đua. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý việc tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề; xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tập trung rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực, đạo đức, lối sống, tiêu chí văn hóa công sở; văn hóa giao tiếp của từng lực lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; khảo sát, đưa ra giải pháp để nâng cao chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự hội nghị

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các báo, đài, trang Thông tin điện tử của lực lượng Công an phản ánh đậm nét những hình ảnh đẹp; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Chủ động tuyên truyền, phản bác các thông tin xấu độc, nhất là những thông tin liên quan đến lực lượng Công an…

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động:

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Hội nghị đã thảo luận, đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ở cơ sở; đồng thời chỉ ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tế; đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới.

Đại tá Trần Quang Tám, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh thường xuyên chỉ đạo công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng tiến bộ khoa học vào lĩnh vực công tác. Thực hiện phương châm “3 giảm” (giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí) của Chính phủ trong công tác cải cách hành chính, Cục đã tham mưu, đề xuất Bộ Công an đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính: Đề xuất ban hành 4 Quyết định về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, nhanh gọn, thuận tiện cho các cá nhân và tổ chức. Ngoài ra, Cục thực hiện nhiều cải cách hành chính để triển khai chủ trương của Chính phủ về Chính phủ điện tử và dịch vụ công; qua đó tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp và niềm tin của nhân dân cũng như bạn bè quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn: Thời gian qua, Công an tỉnh đã tăng cường chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phong cách, lề lối làm việc từ lãnh đạo, chỉ huy đến CBCS. Trong thực hiện các thủ tục hành chính đã thay đổi tư duy từ vị trí “người có thẩm quyền” sang “người cung cấp dịch vụ” cho cá nhân tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các dịch vụ hành chính công. Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu, đơn giản hoá thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết ở một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân như: Cấp, quản lý CMND; đăng ký cấp biển số xe nhanh (triển khai cấp nhanh sau 120 phút khi nhận đủ hồ sơ). Cùng với cải cách thủ tục hành chính, thực hiện “3 giảm”, Công an tỉnh Bắc Kạn chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, năng lực, thái độ, văn hoá ứng xử của CBCS thông qua việc duy trì đường dây nóng, hòm thư góp ý; tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, phát phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của nhân dân…

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND: Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động, Cục Truyền thông CAND trên cơ sở hợp nhất bởi 3 đơn vị: Báo CAND, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND và Nhà xuất bản CAND đã bám sát chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an. Đặc biệt đã duy trì và đẩy mạnh việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin sai lệch, xuyên tạc về lực lượng CAND (2 lần một tuần trên Truyền hình CAND và 3-5 bài viết/tuần trên Báo CAND). Thông qua các vụ án ma tuý, hình sự, kinh tế, tham nhũng…, các đơn vị của Cục Truyền thông CAND tập trung tuyên truyền, khắc hoạ, làm nổi rõ những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là việc làm thiết thực góp phần tô đẹp thêm hình ảnh CBCS Công an điển hình trong công tác, chiến đấu, “vì nước quên thân vì dân phục vụ”…

Đại tá Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh: Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tổ chức 2 cuộc điều tra xã hội để tiếp thu ý kiến của 54 cơ quan và 4000 hộ dân đối với Công an tỉnh về 4 nội dung: Lễ tiết tác phong, đạo đức lối sống, thái độ phục vụ và năng lực làm việc. Kết quả, 93% ý kiến đánh giá tốt. Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục giáo dục, động viên CBCS phát huy ưu điểm, đồng thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại. Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo nhân rộng các mô hình: “Cấp Giấy CMND cho người già yếu, khuyết tật, bệnh nặng tại bệnh viện, nhà riêng và vùng sâu, vùng xa”; “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới”… Trên lĩnh vực công tác chuyên môn, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện mô hình “Đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện thành thạo nhiệm vụ được giao”, qua đó góp phần thiết thực làm chuyển biến tích cực các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Quỳnh Vinh