Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Tổng cục Cảnh sát tiếp tục có sự phát triển vững mạnh… Với những thành tích xuất sắc, Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát liên tục được nhận các Bằng khen của Trung ương Đoàn và Bộ Công an, được Trung ương Đoàn tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu 5 năm liền (2007 – 2012); vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong dịp kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Đoàn thanh niên Tổng cục Cảnh sát.

Đoàn viên thanh niên bỏ phiếu bầu BCH Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội lần này có nhiệm vụ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ VIII, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022; bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục khóa IX thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực, có nhiệt huyết, uy tín trong thanh niên, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên Tổng cục, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới.

Trung tướng Trần Văn Vệ và các đại biểu cùng BCH Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát 

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Trần Văn Vệ yêu cầu, tổ chức Đoàn phải phát huy vai trò xung kích, tiên phong đi đầu trong xây dựng lối sống mới trong Đoàn viên thanh niên; phải có kỷ cương, trách nhiệm, ứng xử văn hóa; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng người thanh niên Cảnh sát vững vàng kiên định về lập trường chính trị, tinh thông về pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ…; ra sức xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong Tổng cục thật vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực tham gia các phong trào do Đảng ủy, đơn vị phát động.


M.Hiền