Thời gian qua, công tác đảm bảo thông tin liên lạc và cơ yếu trong CAND đã có nhiều cố gắng và có sự chuyển biến tích cực; bám sát yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, cũng như đột xuất, giữ vững thông tin, liên lạc 24/24h đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy công tác và chiến đấu trong CAND.

Đồng thời, lực lượng viễn thông, cơ yếu cũng đã tập trung nghiên cứu, thiết kế, thẩm định, quy hoạch, quản lý chỉ đạo nghiệp vụ, kỹ thuật đối với hệ thống thông tin liên lạc, cơ yếu trong toàn lực lượng CAND, cũng như kết nối với mạng quốc gia góp phần cùng với các lực lượng khác trong CAND hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Cục Viễn thông và cơ yếu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao tình thần tận tụy, biểu dương những đóng góp tích cực, thầm lặng nhưng rất quan trọng, hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ (CBCS), công nhân viên Cục Viễn thông và cơ yếu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, trong tình hình mới, công tác thông tin liên lạc và cơ yếu càng phải khẳng định vai trò quan trọng, cấp thiết của mình, phải luôn thông suốt, nhanh chóng, an toàn, bí mật đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Viễn thông và cơ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó nêu rõ, lãnh đạo Cục phải khẩn trương đề xuất kiện toàn cấp ủy các cấp, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của từng đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo tính liên tục, không làm gián đoạn các hoạt động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị thực sự đoàn kết; sắp xếp, tổ chức CBCS cần phù hợp với năng lực chuyên môn, phù hợp với đặc thù nghiệp vụ, phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của từng cán bộ, chiến sỹ; tập thể lãnh đạo phải nêu cao tình thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, khách quan, công tâm trong nhận xét, phân công nhiệm vụ cho CBCS, tất cả vì nhiệm vụ, yêu cầu chung.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu Cục Viễn thông và cơ yếu cần chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, nhanh chóng xây dựng chương trình công tác năm 2019 phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Song song là thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã và đang triển khai nhưng cũng sớm phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, chủ động tập trung nghiên cứu đề xuất phương hướng nhiệm vụ mang tính chiến lược, dài hạn. Tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND để mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác viễn thông, cơ yếu, tiếp cận nhanh với các thiết bị, công nghệ hiện đại của các nước có nền công nghiệp phát triển.

Quy hoạch phát triển nhân lực nghiên cứu khoa học gắn kết chặt chẽ với quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy phù hợp để đáp ứng nhu cầu phát triển và thực tiễn đòi hỏi, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Xuân