Ngày 15-5, Đoàn Công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Chính trị CAND.

Quang cảnh Buổi Kiểm tra.

Tại buổi Kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã nghe Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Công an tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Công an tỉnh Phú Thọ. Đơn vị đã chủ động thực hiện 3 nội dung lớn, ở mỗi nơi, mỗi đơn vị lại có những cách làm hay  phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao việc Đảng ủy Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng, công tác nhận xét, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ và bố trí phó, trưởng Công an huyện phụ trách công tác điều tra, quản lý hành chính không phải là người địa phương; việc nâng cao vai trò của lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã tạo ra những chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và chiến sỹ; cũng như tính gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chỉ huy trong Công an tỉnh đã được phát huy trong công tác chiến đấu và sinh hoạt; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng nói chung, từng đơn vị nói riêng...

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới cần phải quán triệt sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, xây dựng lực lượng CAND; tuyên truyền sâu rộng về nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện sáu Điều Bác Hồ dạy, siết chặt kỷ luật, cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân nhân phục vụ cũng như tập trung tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị nhằm nắm vững và thực hiện tiêu chí “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh việc tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân địa phương; tăng cường kiểm tra việc thực hiện văn hóa giao tiếp; huy động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị tham gia giám sát việc thực hiện của lực lượng Công an, nhất là lực lượng Công an cơ sở là rất cần thiết để từng bước xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an hết lòng vì nhân dân phục vụ, tất cả vì sự bình yên của nhân dân.

Xuân Mai