Ngày 2/4, Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng dự Đại hội quan trọng này có các đồng chí: Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy CATW, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Vũ Thị Thủy, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Học viện, trường CAND...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Giám đốc Học viện ANND cho biết: Đảng bộ Học viện ANND là 1 trong 2 đơn vị được Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lựa chọn tổ chức Đại hội điểm.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và bầu BCH Đảng bộ Học viện ANND, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 19 đồng chí; biểu quyết một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội...

Các đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.
Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Học viện ANND là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện thực sự trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện mọi mặt công tác của Học viện, hoàn thành xây dựng Học viện thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng CAND, tiến tới trọng điểm quốc gia theo Đề án đã được Chính phủ phê duyệt; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần XDLL CAND, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Phấn đấu hàng năm có 95% số đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; từ 98% trở lên đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ tiến sỹ 35% trở lên, thạc sỹ từ 60% trở lên; học viên các khóa đào tạo chính quy khi tốt nghiệp ra trường được kết nạp Đảng, tỷ lệ từ 90% - 95% trở lên...
Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Học viện An ninh nhân dân khóa XXVII.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trình bày tóm tắt báo cáo dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu Đảng bộ Học viện ANND phải luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy CATW về đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục trong CAND.

Đặc biệt, Đảng bộ Học viện phải xác định rõ hơn nhiệm vụ trong lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Học viện và nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng và đảng viên. Nhất là, cần quán triệt rõ hơn tình hình quốc tế, trong nước liên quan có tác động đến công tác giáo dục đào tạo của Học viện ANND để nắm bắt kịp thời bổ sung vào chương trình giáo dục đào tạo.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Phấn đấu xây dựng Đảng bộ Học viện ANND là Đảng bộ mẫu mực toàn diện trong các Đảng bộ các trường CAND và các Đảng bộ trong Tổng cục Chính trị CAND; quyết tâm thực hiện, đến 2020 trở thành trường trọng điểm quốc gia.

Đảng bộ Học viện ANND cần tăng cường, làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho Đảng ủy CATW và Đảng ủy Tổng cục về giáo dục đào tạo trong CAND. Tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên. Đảng bộ Học viện quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với thực hiện chế độ chính sách để cán bộ, đảng viên thấy phấn khởi, yên tâm công tác, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Tiếp tục khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"

Hiếu Quỳnh