Công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội và cấp ủy các đơn vị có nhiều đổi mới, chủ động, kịp thời. Năm 2014, đã có 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh (trong đó có 2 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu); 10 cá nhân đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp được khen thưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Chủ động –Kỷ cương- Trách nhiệm – Hiệu qủa”, năm 2015, Đảng bộ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Theo đó, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình có liên quan đến công tác PCCC và CNCH để tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PCCC; phối hợp với các lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn về PCCC bảo vệ các ngày lễ lớn, các sự kiện diễn ra trên địa bàn; thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp trong Đảng bộ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội ngày càng vững mạnh.

M.Hiền