Đề dẫn Hội thảo khoa học nêu rõ, qua 9 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA và Thông tư số 53/2010/TT-BCA của Bộ Công an, công tác bưu chính CAND đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và Công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật… 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, vướng mắc và đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện tốt công tác bưu chính đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chuyển giao công văn, tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu của Công an các cấp trong tình hình mới, việc nghiên cứu bổ sung, sửa đổi chỉ thị và thông tư mới quy định về công tác bưu chính trong CAND thay thế Chỉ thị số 07 và Thông tư số 53 hiện nay là hết sức cần thiết.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận của đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã làm sáng tỏ và thống nhất nhận thức một số vấn đề về lý luận, thực tiễn xây dựng hoàn thiện, ban hành chỉ thị, thông tư quy định về công tác Bưu chính CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình  hình mới.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến quan trọng của Công an các đơn vị, địa phương

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, cơ quan Thường trực là Văn phòng Bộ Công an tiếp thu, cầu thị, tiếp tục xin ý kiến các đại biểu bổ sung sau Hội thảo để biên soạn lại báo cáo Lãnh đạo Bộ, sao cho phù hợp với thực tế công tác, đảm bảo văn bản đi vào cuộc sống của lực lượng CAND từ cơ sở cho đến cơ quan quản lý Nhà nước. 

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị, trong lúc chờ ban hành chỉ thị, thông tư mới Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác bưu chính, giao liên trong lực lượng CAND, nhất là chuẩn bị cho đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và Tết Nguyên đán năm 2020 và chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp…


Minh Hiền