Thông qua việc tổ chức thực hành, thực nghiệm bắn súng trong Trường bắn điện tử và tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm bắn súng với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Học viện Cảnh sát Nhân dân mong muốn nâng cao nhận thức cho sinh viên các lớp chất lượng cao nói riêng và sinh viên toàn Học viện nói chung về vai trò của công tác huấn luyện bắn súng.

Buổi giao lưu gồm hai phần chính: Thực hành bắn súng trong Trường bắn điện tử và Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm bắn súng với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Qua buổi giao lưu, học viên trong Học viện không chỉ được nâng cao nhận thức về vai trò của công tác huấn luyện bắn súng trong nhà trường mà còn có cơ hội giao lưu với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, tích lũy những kinh nghiệm thực nghiệm quý báu về bắn súng.

Một vài hình ảnh tại buổi giao lưu:

PV