Đến dự có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Phạm Tâm Long, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Lê Quý Vương, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND cùng các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, lãnh đạo Công an các địa phương, đại diện Bộ GD & ĐT…

35 năm qua, sự trưởng thành và phát triển của Vụ Đào tạo luôn gắn liền với quá trình phát triển, đổi mới công tác giáo dục đào tạo của toàn lực lượng CAND nói riêng và ngành Giáo dục nói chung.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Vụ Đào tạo.

Vụ Đào tạo đã quán triệt, thực hiện tốt đường lối giáo dục của Đảng, Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của ngành về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công an trong từng thời kỳ; đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng thành về mọi mặt.

Tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Lê Quý Vương đã yêu cầu các cán bộ Vụ Đào tạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tập trung nghiên cứu hoàn thành Đề án "Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020" để báo cáo lãnh đạo Bộ trình Chính phủ phê duyệt; nghiên cứu đổi mới việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch đào tạo và công tác tuyển sinh nhằm tận dụng tối đa khả năng các trường để tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời thực hiện có hiệu quả các biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu đổi mới công tác quản lý học viên trong các trường CAND, triển khai sâu rộng cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, chống mọi hành vi gian lận trong thi cử và các hiện tượng tiêu cực khác"…

Thu Phương