Theo đánh giá của Công an tỉnh Vĩnh Long trong 6 tháng đầu năm 2007, do có sự chủ động trong công tác nắm tình hình, đấu tranh, phòng, chống với các loại tội phạm qua các đợt cao điểm, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát huy nên nhiều mặt công tác Công an đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, tội phạm hình sự giảm trên 16%, trọng án giảm trên 35%, thường án giảm trên 14%, tệ nạn xã hội giảm trên 28%, tội phạm ma túy giảm trên 37%, tội phạm kinh tế giảm trên 25%.

Tai nạn giao thông đường bộ chỉ xảy ra 61 vụ, gây chết 64 người và bị thương 59 người, so với cùng kỳ giảm trên 16% về số vụ, số người chết giảm 19%, số người bị thương giảm trên 25%. Đặc biệt, trên tuyến giao thông đường thủy không xảy ra tai nạn.

Số vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh là 3 vụ, so với cùng kỳ giảm trên 50%. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt tỷ lệ chung là trên 77%, trong đó trọng án đạt 100%

Minh Sơn