Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, khẳng định, trải qua 58 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ đã có bước phát triển, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được nhiều thành tích quan trọng. 

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật tặng hoa chúc mừng Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Viện đã nghiên cứu, chế tạo, sản xuất ra một số phương tiện nghiệp vụ cung cấp cho Ban an ninh cục miền Nam, tổng hợp các hóa chất, tài liệu nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác nghiệp vụ chiến đấu trong lòng địch ở miền Nam và góp phần bảo vệ an toàn công cuộc xây dựng và bảo vệ miền Bắc. 

Với những thành tích quan trọng đạt được, năm 2018, Trung tâm Kỹ thuật Tài liệu nghiệp vụ thuộc Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong Bộ Công an nghiên cứu chế tạo tài liệu bảo an phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong lực lượng Công an. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để chế tạo các phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ, tài liệu thay thế ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT trân trọng ghi nhận, tri ân những chiến công, thành tích, công lao và sự đóng góp to lớn của các thế hệ CBCS lực lượng Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ Công an nhân dân trong 58 năm qua.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, Trung tướng Lê Văn Minh yêu cầu CBCS Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ cần nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với việc nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ trong Công an nhân dân. 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu chế tạo các sản phẩm thuộc lĩnh vực hóa học, sinh học, vật liệu nghiệp vụ cung cấp cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu. Trực tiếp tham gia công tác nghiệp vụ, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả các sản phẩm, nâng cao chất lượng cho phù hợp với thực tiễn chiến đấu. 

Trung tướng Lê Văn Minh cũng yêu cầu, Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ cần tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để không ngừng nâng cao năng lực khoa học, kỹ thuật, công nghệ theo kịp với yêu cầu phát triển của thực tiễn.

Trần Xuân