Kể từ ngày 1-9-2016, địa chỉ giao dịch VPTT Báo Công an nhân dân tại Khánh Hòa ở số 1 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang chính thức chuyển đổi sang địa điểm mới tại:

Số 8 Khe Sanh, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

Điện thoại/Fax : (058).3881918.

Trưởng VPTT Báo Công an nhân dân tại Khánh Hòa là nhà báo Phan Văn Lương (Phan Thế Hữu Toàn) Điện thoại: 090.588.3879 – 094.942.9339. Email: huutoanbca@gmail.com.

Báo Công an nhân dân xin thông báo đến quý cơ quan, bạn đọc để liên hệ, tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng thường trú Báo Công an nhân dân tại Khánh Hòa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 

Báo CAND