Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô và gần 3000 em học sinh của hai trường đã được thông tin về tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, bạo lực học đường, tội mua bán người xảy ra trong thời gian vừa qua trên toàn quốc và tại địa bàn tỉnh; phổ biến những quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình; xác định những nguyên nhân, điều kiện phát sinh, các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Buổi tuyên truyền tại trường THCS Quang Trung, TP Yên Bái.

Ngoài ra các em học sinh được giao lưu, trao đổi và trả lời các câu hỏi tình huống, biện pháp, kỹ năng xử lý và cách phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực gia đình, bạo lực học đường…

Qua buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cung cấp những kiến thức cần thiết cần thiết nhằm phối hợp ngày càng hiệu quả hơn giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chủ động tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ tại gia đình, trường học và cộng đồng.

Văn Cường, Giang Lương