Qua hai năm thực hiện giao ước thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, các đoàn viên thanh niên đã xung kích vào khâu yếu, việc khó; đã thành lập 36 câu lạc bộ nghiệp vụ, đảm nhận 352 công trình phần việc thanh niên... Chỉ tính trong chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2003 và 2004 đã quyên góp ủng hộ gần 20 triệu đồng, tham gia lao động công ích hàng vạn ngày công, xây dựng 9 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Tổng kết phong trào thi đua năm 2004 có 7 tập thể được TW Đoàn tặng Cờ đơn vị 3 năm liền dẫn đầu phong trào thi đua và tặng Bằng khen cho 73 tập thể và 155 cá nhân

Phạm Gia Vệ