Phong trào "Sáng tạo trẻ" gắn với nghiên cứu khoa học, các hội thi học sinh giỏi, thi Olympic… đã thúc đẩy tính chủ động, tự giác, hăng hái thi đua của tuổi trẻ các đơn vị, các trường. Một số hình thức Câu lạc bộ có tác dụng thiết thực như: CLB học tập dưới hình thức sân khấu hoá, tổ chức thi xử lí các tình huống nghiệp vụ, pháp luật; CLB tiếng dân tộc Êđê, Khmer… đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Trong năm học 2006-2007, hơn 2.640 đoàn viên tham gia thi Olympic các môn học, thi học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học, với 550 đoàn viên đạt loại giỏi cấp trường, 314 đoàn viên đạt loại giỏi cấp Bộ và 6 trường hợp đạt loại giỏi quốc gia.

Tuổi trẻ khối đơn vị Vụ, Cục trực thuộc Tổng cục nổi bật là việc đăng kí, thực hiện công trình, phần việc thanh niên như "Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lí công tác đào tạo, bồi dưỡng trong lực lượng CAND" của Chi đoàn Vụ Đào tạo; "Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lí các văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo về công tác xây dựng lực lượng CAND" và "Website của Tổng cục III" của Chi đoàn Văn phòng Tổng cục… đã thu được hiệu quả rõ rệt, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Tổ chức các hoạt động kết nghĩa, đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện, hoạt động nghĩa tình, xã hội từ thiện, thu hút hơn 21.000 lượt đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện tại chỗ; gần 5.000 đoàn viên tham gia hoạt động tại 48 địa phương; quyên góp được 278 triệu đồng, xây tặng 6 nhà tình nghĩa và thực hiện hàng vạn ngày công lao động…

Trong năm 2007, đã có 4.179 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng, trong đó có 2.444 đoàn viên được kết nạp Đảng

Trần Duy Hiển