Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Nguyễn Thanh Hà tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành lâm thời nhiệm kỳ 2017-2022.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành lâm thời nhiệm kỳ 2017-2022

Trong 5 năm qua đã có hơn 1.000 lượt tập thể, cá nhân đoàn viên được Trung ương Đoàn, Tổng cục chính trị CAND, Lãnh đạo Bộ Tư lệnh và Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khen thưởng; hàng nghìn lượt đoàn viên được lãnh đạo các cấp biểu dương, Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, đây là những phần thưởng, sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn Bộ Tư lệnh trong suốt nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu ĐVTN tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lần thứ VIII; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về hoạt động, phong trào và công tác cán bộ Đoàn trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng Cảnh vệ, bám sát sự chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Bộ Tư lệnh và Đoàn cấp trên để tập hợp, giáo dục, động viên đoàn viên thanh niên thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Trần Xuân